GIẢI PHÁP IT

giải pháp công nghệ thông tin

Giải pháp IT hay còn gọi là giải pháp công nghệ thông tin. Chúng tôi cung cấp giải pháp tổng thể công nghệ thông tin cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Để có được một giải pháp IT hiệu quả, an toàn và ổn đinh thì cần rất nhiều yếu tố như:

  1. Giải pháp hệ thống máy chủ
  2. Giải pháp về hệ thống mạng LAN như switch, wifi, đường dây mạng, router
  3. Giải pháp hệ thống mạng WAN như firewall
  4. Giải pháp về an toàn dữ liệu và an toàn hệ thống

Tất cả các yếu tố trên phải đảm bảo tính đồng bộ, tính cân đối, tương thích và cùng đồng thời ổn định thì doanh nghiệp mới có được một hệ thống công nghệ thông tin ổn định, hiệu quả.

 

Giải pháp máy chủ

Giải pháp Firewall

Email Server

Giải pháp ảo hóa

Giải pháp hệ thống mạng (Networking)

Giải pháp File Server-DFS